Ainult hea tuju laulud!

Raadio HappyU on ainult rõõmsameelse muusikaga veebiraadio.

Kuulamiseks otse veebilehelt vali ülalt “Kuula raadiot”. Mugav viis raadiokuulamiseks on kasutada oma lemmik meediamängijat. Lingid nende jaoks leiad vasakult.

Kuulamiseks pakume ainult positiivset muusikat erinevatest ajastutest ja erinevatest kultuuridest. Poole puhta kodumaine. Teine pool mujalt laist maailmast. Me pole unustanud hullutavat rock’n’rolli kuuekümnendatest, sätendavat glämmi seitsemkümnendatest ning diskorütme kaheksakümnendatest. Muusikavalik tänasesse päeva välja.

Uudiseid ja põnevaid muusikalisi leide leiad ka meie Facebooki leheküljelt.